C mintatételek

A C tétel általában egy rövidebb kérdés szokott lenni, ahol az elméleti tudást kell alkalmazni. Néhány mondatban és reakcióegyenlettel kifejthető kérdések ezek. 


 1. Híg, közepesen tömény és tömény salétromsav reakciója cinkkel, alumíniummal és rézzel. (tapasztalatok, reakcióegyenletek, ha nincs reakció, miért nincs?)

 2. Az alumíniumgyártás során miért alkalmazunk olvadékelektrolízist? Milyen anyag hozzáadása tette lehetővé, hogy az előállítás olcsóbban kivitelezhető legyen és miért?

 3. Hogyan csökkentik a nyersvas széntartalmát? Mi a probléma a túl nagy széntartalommal? 

 4. Mit jelent és miért előnyös a horganyzott vas és a fehérbádog? (korróziócvédelem)

 5. Hogyan lehet laboratóriumi körülmények között előállítani oxigént, hidrogént és klórt?

 6. Hogyan lehet laboratóriumi körülmények között előállítani hidrogén-klorid, ammónia, nitrogén-dioxid gázokat?

 7. Hogyan állíthatunk elő salétromsavat? Hogyan bomlik fény hatására és mivel védekezhetünk ellene?

 8. Miért nem szabad nyílt lángot használni éterrel való munka során? Magyarázza anyagszerkezet alapján!

 9. Adjon 3 példát amfoter fémekre, az egyik esetén reakcióegyenleteket is írjon!

 10. Hasonlítsa össze a gyémánt és a szilícium-dioxid kristályrácsát!

 11. Mi az élettani különbség a fehér és a vörösfoszfor között és miért?

 12. Hogyan lehet eljutni a metántól a PVC szintéziséig?

 13. Hogyan állíthatunk elő etil-metil-étert?

 14. Hogyan állíthatunk elő dietil-étert? Mi történne, ha a kb. 170 °C-on végeznénk a reakciót?

 15. Milyen reakció játszódik le, ha 2 klórbutánt reagáltatunk híg NaOH-val, vagy forró, tömény NaOH-val?

 16. Izoprén hidrogénklorid addíciójának termékei.

 17. Hogyan állítana elő 1-klórbutánból vajsavat?

 18. Hogyan különböztetne meg propénalt acetontól? Két különböző módszert írjon!

 19. Hogyan különböztetne meg ciklohexanolt és fenolt?

 20. Mi a különbség a szappan mosóhatásában lágy, illetve kemény vízben? Mi ennek az oka?

 21. Milyen kémhatása lesz a következő sók oldatának: pétisó, szalalkáli, keserűsó, szódabikarbóna? A választ ionegyenletekkel is indokolja!

 22. Mutassa be példákon keresztül, hogy a kén-hidrogén és a kén-dioxid redukálószerek! Melyik az erősebb redukálószer? Egyenletekkel is igazolja!

 23. Hogyan reagál a klór és a sósav vassal?

 24. Mi a szökőkútkísérlet, hogyan kell elvégezni és milyen gázokkal lehetséges?

 25. Ha nyitott sósavas edényt közelítünk nyitott, amónniaoldatot tartalmazó edényhez, fehér füst képződését tapasztaljuk. Mi ennek az oka?

 26. Írjon egy reakciósort, amivel nitrogéngáztól salétromsavig eljutunk!

 27. Mi az oka, hogy az oxigén vegyületeiben két vegyértékű, a kén pedig többféle is lehet?

 28. Írjon fel a kén különböző oxidációs állapotaira példavegyületeket!

 29. Mi a durranógáz és mi a klórdurranógáz? Hogyan végezzük a durranógázpróbát?

 30. A nátrium és klór nagyon heves, exoterm reakcióban reagálnak, mégis melegíteni kell a reakció kezdetén a nátriumot. Miért?

 31. Mitől függ, hogy egy só vízben való oldása exoterm, vagy endoterm?

 32. Nátrium és foszfor tárolása. Miért problémás, ha a két tárolási módot véletlenül felcseréljük?

 33. Állítsa kötésszög szerint növekvő sorrendbe a következő vegyületeket és magyarázza a különbséget: H2O, H2S, SO2, CS2

 34. Jód oldódása vízben és lúgban. Mivel lehet segíteni a jód vízben való oldását? Miért?

 35. Mi a különbség a telítetlen, telített és túltelített oldat között?

 36. Írja fel a karbonát-ion reakcióját vízzel és jelölje a Brönsted sav-bázis párokat!

 37. Írja fel a következő vizes oldatokban a félcellareakciókat indifferens elektródok között: szóda, lúgkő, híg kénsav, ZnI2. Értelmezze az oldatokban bekövetkező változásokat!

 38. Hogyan állítana elő nátriumot?

 39. NaOH elektrolízise a.) vizes oldatban, grafit elektródok között; b.) vizes oldatban, higany katód és grafit anód között; c.) olvadékelektrolízis

 40. Értelmezze a halogének és halogenidek között lejátszódó és nem lejátszódó reakciókat standard potenciálok alapján!

 41. Mutasson be három reakciót, amiben a klór oxidálószer!

 42. Írjon 3 diszproporciós reakciót!

 43. Írjon 3 példát nemfém-oxidok és víz reakcióira?

 44. Mely fémek oldódnak vízben? Miért?

 45. Hogyan állítana elő laboratóriumi körülmények között kén-hidrogént?

 46. Szilárd nátrium-hidroxid milyen változásokon megy keresztül levegőn?

 47. Hogyan lehet szén-monoxidot előállítani hangyasavból?

 48. Írja fel az üvegmaratás reakcióegyenletét!

 49. Írja fel a butadién polimerizációját!

 50. Hogyan állítana elő acetilént laboratóriumi és ipari körülmények között?

 51. Mi a szintézisgáz, mire használjuk, hogyan állítható elő?

 52. Írjon 4 példát polimerizációs reakcióra! Jellemezze az így kapott műanyagokat!

 53. Mi a molekulaszerkezeti különbség a zsírok és olajok között? Mi ennek a következménye?

 54. Miért lehet a K2CO3 köznapi neve a hamuzsír? Milyen háztartási felhasználása volt?

 55. Miért különbözik jelentősen a trimetilamin (7 °C) és a propilamin (48 °C) forráspontja?

 56. Vasgyártás körülményei, reakcióegyenletei.

 57. Állítsunk össze egy Ag+/Ag és Zn2+/Zn galvánelemet. Írjuk fel a celladiagramot, a félcellareakciókat és adjuk meg az elektromotoros erejét!

 58. Melyik lesz a nagyobb elektromotoros erővel rendelkező galvánelem: Ag+/Ag – Pb2+/Pb vagy Cu2+/Cu – Mg2+/Mg. Írjuk fel a celladiagramot, a félcellareakciókat erre az esetre!