Elméleti kurzus


 • Hetente 120 perces órák
 • Rögzített és visszanézhető órák
 • Elméleti tankönyv és feladatgyűjtemény

Saját tankönyv alapján fogunk haladni, amely maximálisan megfelel az emelt érettségi követelményeknek. Valahogy sikerült olyanra csinálni, hogy tömör és mégis érthető :)

A feladatgyűjtemény tematikusan tartalmaz feladatokat az átfogó megértést és önálló gondolkodást segítve.


Tervezett tematika:

Általános kémia

Szerves kémia

Szervetlen kémia

 1. Atommodellek, elektronszerkezet
 2. Elemi részecskék, radioaktivitás, periódusos rendszer
 3. Ionos kötés, fémes kötés
 4. Kovalens kötés, polaritás, molekulaszerkezet
 5. Gyakorlás
 6. Másodrendű kötések, rácstípusok, összetett ionok, komplexek
 7. Anyagi halmazok, gázok, folyadékok, oldatok, szilárd anyagok
 8. Kolloidok, kémiai reakciók bevezetése
 9. Gyakorlás
 10. Termokémia, Egyensúly
 11. Sav-bázis reakciók, pH
 12. Redoxi reakciók, oxidációs szám, titrálás
 13. Galvánelemek, redoxi folyamatok iránya
 14. Korrózió, elektrolízis
 15. Gyakorlás

 1. Bevezetés, izoméria
 2. Alkánok
 3. Alkének
 4. Alkinek, aromások, halogénezett szénhidrogének
 5. Gyakorlás
 6. Alkoholok, fenolok
 7. Éterek, aldehidek
 8. Ketonok, karbonsavak
 9. Észterek, szerves kémiai reakciók összefoglalás
 10. Gyakorlás
 11. Szénhidrátok
 12. Aminok, amidok, heterociklusok
 13. Nukleotidok, aminosavak, fehérjék
 14. Műanyagok, makromolekulák, energiagazdálkozás
 15. Gyakorlás
 1. Nemesgázok, hidrogén
 2. Halogének
 3. Oxigéncsoport I. 
 4. Oxigéncsoport II.
 5. Gyakorlás
 6. Nitrogéncsoport I.
 7. Nitrogéncsoport II.
 8. Széncsoport
 9. Gyakorlás
 10. Alkálifémek, alkáliföldfémek
 11. Egyéb főcsoportbeli fémek
 12. Átmeneti fémek I.
 13. Átmeneti fémek II.
 14. Gyakorlás