Szerves számolások

Itt csak a feladat szerves kémiai részéhez van rávezető, a termokémia külön téma :)