Vas és kén reakciója

A vas hajlamos elektronok leadására, a kén pedig elektronok felvételére. Ez jó kombináció egy reakcióhoz.

Fe + S = FeS

 Ez egy exoterm egyesülés, amiben vas-(II)-szulfid keletkezik (FeS). Ez egy fekete oldhatatlan, fekete anyag. Az FeS a kén-hidrogén sójának tekinthető, ennek megfelelően a kén-hidrogénnél erősebb savakkal (pl.: sósav) kiűzhető  a sójából.

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S