Szénkígyó, mint aktív szén?

A szénkígyós kísérletre érkezett egy kérdés, hogy lehet-e a szénkígyót aktív szénként használni. Az aktív szén egy mesterségesen megnövelt felületű szén, melynek a fajlagos adszorpciós képessége nagy (fajlagos= 1 gram szénre vonatkoztatva; adszorpció: felületen történő megkötődés.). Az aktív szénnek ezt a tulajdonságát használják ki a széntabletták alkalmazásakor - a nagy felületű szén nagy mennyiségű gázt tud adszorbeálni, ezáltal a beteg "jobban lesz" (nem akarok belemenni a részletekbe :D). 

Mi történik a szénkígyó kísérletben?

A cukor elszenesítése közben keletkezik víz, a nagy reakcióhőz miatt gázállapotban, ami nagyon habos szerkezetűvé teszi a szenet. Ennek megfelelően sejthető, hogy a nagy felületnek köszönhetően az aktív szénhez hasonló felületi megkötő képessége lesz. Ezt ki is próbáltam metilénkék festékkel. Feloldottam vízben a festéket - szép kék színe lett. Beleszórtam a szénkígyóból elporított szenet és időnként összerázva vártam. Az oldat szinte teljesen elszíntelenedett, tehát a szén megkötötte a metilénkék festék molekuláit.